O nas

Cele organizacji:

 • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia;

 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 • Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 • Promocja i organizacja wolontariatu;

 • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

  Fundacja

  Pomóż nam pomagać innym!

  KRS 0000344603

  Fundacja
  Dla Rodziny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec

  KRS 0000344603

  Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 817
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl


  Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu przy ul. Skautów 1 w Sosnowcu rodzina.sosnowiec.pl


  Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu przy ul. Skautów 1 adopcja.sosnowiec.pl